top of page
Sephardic Judaism Logo
Screen Shot 2019-07-03 at 16.44.48.png

רבי אברהם בן-חיים, הידוע כאחד הקולות הגדולים בעולם הספרדי, נולד במקנס שבמרוקו. צאצא למשפחה חוקרת שמקורה בספרד, וחוקר ופילוסוף תלמודי בפני עצמו, הוא הוביל את הארגון היהודי המרוקאי בארצות הברית ואת הקהילה שלו מגן אברהם בניו יורק. הרצאותיו הרבות שהתקיימו ברחבי העולם קיימו את הנושאים של אמת, צדק ואור האותנטיות. אהבתו ללימוד תורה ולשמירה על מורשתו האמיתית היו הסמנים הגדולים ביותר בחייו. תפילותיו עשירות בדייקנות חזנות כמו גם בידע וגאווה על כל המשמעות שהיא מחזיקה

 הרב אברהם בן-חיים

תמונה: אורית בן חיים

bottom of page